รูปแบบการติดตั้งของระบบประปา กับ แทงค์น้ำสแตนเลส

การติดตั้ง แทงค์น้ำ หรือ ถังน้ำสแตนเลส มีด้วยกันหลายวีธี เช่น 1. การติดตั้งแบบ ต่อกับท่อจากท่อของระบบประปาโดยตรง ผ่านถังเก็บน้ำ ผ่านปั๊มน้ำ และต่อเข้าบ้าน 2. การติดตั้งระบบประปาแบบ 2 ระบบ (เป็นวิธีที่นิยมใช้งานมากที่สุด โดยเพิ่มการจ่ายน้ำจากท่อประปาโดยไม่ผ่านถังเก็บน้ำไว้ใช้งาน) 3. การติดตั้งระบบประปาแบบ 3 ระบบ (สำหรับกรณีที่น้ำประปาไหลแรง แต่มีระบบสำรองให้ปั๊มน้ำดูดจากท่อประปาโดยตรง) 4. การติดตั้งระบบประปาแบบ 4 ระบบ (เพิ่มระบบปั๊มน้ำดูดน้ำจากท่อประปาเติมเข้าถังเก็บน้ำไว้สำหรับกรณีน้ำประปาไหลอ่อน) การติดตั้งระบบประปาแบบ 2 ระบบ แต่ก่อนที่จะทำการติดตั้งระบบประปา เราจะต้องเตรียมพื้นที่ และ ตำแหน่งการวางถังเก็บน้ำ กันก่อน การเตรียมพื้นที่สำหรับการวาง ถังน้ำสแตนเลส 1. หากพื้นที่เดิมเป็นดินเพิ่งถมใหม่ ควรลงเสาเข็มเพื่อรองรับน้ำหนักของถังเก็บน้ำ และป้องกันการทรุดตัว (น้ำหนักของน้ำ 1 ลิตร = 1 กิโลกรัม) 2. เทพื้นปูนให้เรียบไม่ลาดเอียง เพื่อไม่ให้น้ำหนัก เทไปด้านใดด้านหนึ่ง และให้มีความกว้างมากกว่าถังน้ำ อย่างน้อย […]