รูปแบบการติดตั้งของระบบประปา กับ แทงค์น้ำสแตนเลส

รูปแบบการติดตั้งของระบบประปา กับ แทงค์น้ำสแตนเลส การติดตั้ง แทงค์น้ำ หรือ ถังน้ำสแตนเลส มีด้วยกันหลายวีธี เช่น
1. การติดตั้งแบบ ต่อกับท่อจากท่อของระบบประปาโดยตรง ผ่านถังเก็บน้ำ ผ่านปั๊มน้ำ และต่อเข้าบ้าน
2. การติดตั้งระบบประปาแบบ 2 ระบบ
(เป็นวิธีที่นิยมใช้งานมากที่สุด โดยเพิ่มการจ่ายน้ำจากท่อประปาโดยไม่ผ่านถังเก็บน้ำไว้ใช้งาน)
3. การติดตั้งระบบประปาแบบ 3 ระบบ
(สำหรับกรณีที่น้ำประปาไหลแรง แต่มีระบบสำรองให้ปั๊มน้ำดูดจากท่อประปาโดยตรง)
4. การติดตั้งระบบประปาแบบ 4 ระบบ
(เพิ่มระบบปั๊มน้ำดูดน้ำจากท่อประปาเติมเข้าถังเก็บน้ำไว้สำหรับกรณีน้ำประปาไหลอ่อน)

การติดตั้งระบบประปาแบบ 2 ระบบ แต่ก่อนที่จะทำการติดตั้งระบบประปา เราจะต้องเตรียมพื้นที่ และ ตำแหน่งการวางถังเก็บน้ำ กันก่อน

การเตรียมพื้นที่สำหรับการวาง ถังน้ำสแตนเลส

1. หากพื้นที่เดิมเป็นดินเพิ่งถมใหม่ ควรลงเสาเข็มเพื่อรองรับน้ำหนักของถังเก็บน้ำ และป้องกันการทรุดตัว (น้ำหนักของน้ำ 1 ลิตร = 1 กิโลกรัม)
2. เทพื้นปูนให้เรียบไม่ลาดเอียง เพื่อไม่ให้น้ำหนัก เทไปด้านใดด้านหนึ่ง และให้มีความกว้างมากกว่าถังน้ำ อย่างน้อย 10 cm – 20 cm เช่น ตัวถังน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลาง หรือ ความกว้าง 100 cm ควรเทพื้น ให้มีความกว้างอย่างน้อย 110 x 110 cm (กว้าง x ยาว) เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของฐานรองรับน้ำหนัก
3. การจัดวางแทงค์น้ำ ต้องใช้ควบคู่กับขาตั้งที่ทำมาเฉพาะกับแท้งค์น้ำเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวัง

ข้อต่อที่ใช้เชื่อมต่อกับแทงค์น้ำสแตนเลส ไม่ควรเป็นโลหะ
โดยแนะนำเป็นข้อต่อ PVC หรือ ทองเหลือง เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
น้ำที่ใช้บรรจุในถังเก็บน้ำ จะต้องเป็นน้ำประปาที่ได้มาตรฐานเท่านั้น (ห้ามใช้น้ำบาดาน น้ำเค็ม น้ำกร่อย หรือสารละลายที่เป็นกรดและด่าง)
ห้ามใช้กับงานที่ต้องรับแรงดันทุกประเภท

วิธีการติดตั้งระบบประปา แบบ 2 ระบบ

โดยหลักการก็คือ การติดตั้งระบบประปาให้สามารถใช้น้ำได้ตลอด แม้ว่าจะมีการปิดการใช้งาน ถังเก็บน้ำ หรือปั๊มน้ำ และในกรณีที่น้ำประปาไม่ไหล ก็ยังสามารถใช้น้ำที่เราสำรองไว้ในถังเก็บน้ำ